Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Avfall och återvinning

I Malung-Sälens kommun har det kommunala bolaget VAMAS hand om hushållens avfall och återvinning.

VAMAS, Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, ansvarar för kommunens renhållning. På deras hemsida kan du läsa mer om avfall och återvinningsstationer, sopsortering, öppettider m.m.länk till annan webbplats


Ny avfallsföreskrift

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att anta nya regler kring den kommunala renhållningen i "Föreskrifter om hantering av hushållsavfall, Malung-Sälens kommun", som börjar att gälla den 12 januari 2015. Länk finns nederst på sidan.


Avfallsfrågor vid Miljökontoret

Vid Malung-Sälens kommuns Miljökontor hanteras bland annat följande frågor rörande avfall:

  • Tillsyn av avfallshantering hos företag, kommun och hushåll.
  • Eget omhändertagande av avfall (slamhantering, latrinkompost, eldning).
  • Begäran om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter. Ansökan om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter görs först efter det att en ansökan om önskat avfallsabonnemang inlämnats till och hanterats av VAMAS.

Blanketter för ansökningar enligt ovanstående finns under kommunens gemensamma blankettsida.

Sidan uppdaterad 2018-04-30 av