Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Adresser

Stadsbyggnadskontoret är de som inom kommunen arbetar med att ta fram och ajourhålla belägenhetsadresser och lägenhetsregister.

Belägenhetsadresser

Utifrån en lag från 2006 (SFS 2006:378) och på uppdrag av Lantmäteriet arbetar Malung-Sälens kommun med att sätta och registrera belägenhetsadresser till alla bostads- och fritidshus i kommunen. Adresserna registreras med koordinater i ett nationellt adressregister och underlättar för bl.a. räddningstjänst och ambulans att hitta fram i en nödsituation.

Kommunen följer upp de nya adresserna med vägnamnsskyltar och erbjuder kostnadsfritt en husnummerskylt (vit med svarta siffror) till alla bebyggda fastigheter som fått ny adress.

För den som stadigvarande bor i huset blir belägenhetsadressen ny folkbokföringsadress och utdelningsadress för post.

Husnummer

Stadsbyggnadskontoret uppmanar alla husägare att sätta upp husnummer på sina hus.

Räddningstjänst,polis och ambulans betonar vikten av att husnummer finns på alla hus för att de ska hitta fram vid tillbud. Skylten ska vara av reflexmaterial så den syns i mörker.

Om ni har satt upp husnummer i annat material, komplettera gärna med den reflekterande skylt kommunen erbjuder alla fastighetsägare. Skylt finns att avhämta i kommunens reception:   Lisagatan 34, Malung. Önskas avhämtning i Sälen, kontakta adresshandläggaren nedan.

Den som behöver hjälp med att sätta upp sin skylt kan få det mot en kostnad av 300 kr. Kontakta då : AME Mosjön,  Telefon 0280-184 52.

Gatuskyltar

För att underlätta för blåljusenheter vid adresssökning har kommunen satt upp gatuskyltar vid enskilda vägar. Kommunen ansvarar dock inte för underhåll eller utbyte av dessa skyltar.

För väghållare eller fastighetsägare som behöver laga eller byta ut skylt finns möjlighet att köpa skylt och tillbehör till självkostnadspris från kommunen. För beställning kontakta adresshandläggaren på telefon 0280- 184 89 eller 0280 - 183 93.


Lägenhetsregister

Lantmäteriet har med hjälp av landets kommuner och fastighetsägare upprättat ett nationellt lägenhetsregister. I registret finns bland annat uppgifter om varje lägenhets bostadsarea och kökstyp.

När flera lägenheter finns i samma port har varje lägenhet fått ett lägenhetsnummer enligt en särskild standard.

Om varje lägenhet i fastigheten har egen port behövs inget lägenhetsnummer. Däremot ska porten ha en egen adress. Kontakta adresshandläggaren om din fastighet behöver kompletteras med fler entréadresser.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på lantmäteriets hemsida.
(Se länk nederst på sidan)

Uppdatering av lägenhetsregistret

Från 1 september 2010 är det kommunen som ansvarar för uppdatering av lägenhetsregistret.

Vid nybyggnation, rivning, felregistrering, komplettering eller annan förändring av bostads-lägenhet ska uppgifter lämnas till adressansvarig i kommunen.

Fastighetsägare ska lämna information till kommunen

Fastighetsägare är skyldig att lämna information till kommunen om förändringar i sina lägenhetsbestånd senast en månad efter att förändringarna skett.

Längst ner på sidan finns länk till blanketter.

Sidan uppdaterad 2019-05-29 av