Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Adresser och lägenhetsregister

Stadsbyggnadskontoret är de som inom kommunen arbetar med att ta fram och ajourhålla belägenhetsadresser och lägenhetsregister.

Belägenhetsadresser

Utifrån en lag från 2006 (SFS 2006:378) och på uppdrag av Lantmäteriet arbetar Malung-Sälens kommun med att sätta och registrera belägenhetsadresser till alla bostads- och fritidshus i kommunen. Adresserna registreras med koordinater i ett nationellt adressregister och underlättar för bl.a. räddningstjänst och ambulans att hitta fram i en nödsituation.

För den som stadigvarande bor i huset blir belägenhetsadressen ny folkbokföringsadress och utdelningsadress för post.

Här kan du läsa mer om belägenhetsadresser i vår informationsfolder.PDF

Skyltar

Kommunen följer upp de nya adresserna med vägnamnsskyltar och erbjuder kostnadsfritt en husnummerskylt (vit med svarta siffror) till alla bebyggda fastigheter som fått ny adress.

Kontakta adresshandläggaren om du vill ha en nummerskylt till ditt hus!

Lägenhetsregister

Lantmäteriet har med hjälp av landets kommuner och fastighetsägare upprättat ett nationellt lägenhetsregister. I registret finns bland annat uppgifter om varje lägenhets bostadsarea och kökstyp.

När flera lägenheter finns i samma port har varje lägenhet fått ett lägenhetsnummer enligt en särskild standard.

Om varje lägenhet i fastigheten har egen port behövs inget lägenhetsnummer. Däremot ska porten ha en egen adress. Kontakta adresshandläggaren om din fastighet behöver kompletteras med fler entréadresser.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på lantmäteriets hemsida.
(Se länk nederst på sidan)

Uppdatering av lägenhetsregistret

Från 1 september 2010 är det kommunen som ansvarar för uppdatering av lägenhetsregistret.

Vid nybyggnation, rivning, felregistrering, komplettering eller annan förändring av bostads-lägenhet ska uppgifter lämnas till adressansvarig i kommunen.

Fastighetsägare ska lämna information till kommunen

Fastighetsägare är skyldig att lämna information till kommunen om förändringar i sina lägenhetsbestånd senast en månad efter att förändringarna skett.

Längst ner på sidan finns länk till blanketter.

Sidan uppdaterad 2013-10-31 av