Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Personal på Stadsbyggnadskontoret

Om du vill kontakta en handläggare finns handläggarnas namn och kontaktuppgifter nedan.

Om personen du söker per telefon inte är anträffbar kopplas du till kommunens växel.

Administration

Förvaltningschef
Chef för Miljö- och Stadsbyggnads-förvaltningen

Lena Bergman
Tel: 0280-183 91
lena.bergman@malung-salen.se

Stadsarkitekt
Personalansvarig Bygg & Plan
Handläggare av planer samt en del bygglov

Tomas Johnsson
Tel: 0280-181 69
tomas.johnsson@malung-salen.se

Administratör/ Handläggare
Handlägger braskaminer, registrering, bygglovsremisser m.m

Birgitta Levin
Tel: 0280-181 47
birgitta.levin@malung-salen.se

Plan & adresshandläggare
Handlägger detaljplaner samt registrerar adresser

Anna Ljungberg
Tel: 0280-183 93
anna.ljungberg@malung-salen.se


Personal bygglov

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden

Karin Jonsson
Tel: 0280-181 30
karin.jonsson@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden

Lars Norin (Sälenkontoret)
Tel: 0280-181 35
lars.norin@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden, utsättning

Per-Martin Irestedt
Tel: 0280-181 49
per-martin.irestedt@malung-salen.se

Byggnadsinspektör Handläggare av bygglov- och anmälanärenden

Åsa Joelsson
Tel: 0280-186 46
asa.joelsson@malung-salen.se

Kart- och mätansvarig Utsättning, ansvarig för kommunens kartor

Anders Eriksson
Tel: 0280-181 64
anders.s.eriksson@malung-salen.se


Personal planering

Stadsarkitekt
Personalansvarig Bygg & Plan Handläggare av planer, bygglov

Tomas Johnsson
Tel: 0280-181 69
tomas.johnsson@malung-salen.se

Planarkitekt
Handläggare av planer

Johan Sandgren
Tel: 0280-183 83
johan.sandgren@malung-salen.se

Planarkitekt
Handläggare av planer, Översiktsplan

Matilda Bolin
Tel: 0280- 181 44
matilda.bolin@malung-salen.se

Planarkitekt
Handläggare av planer

Marcus Thorell
Tel: 0280-181 45
marcus.thorell@malung-salen.se


Sidan uppdaterad 2020-02-04 av