Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Antagna detaljplaner

I Malung-Sälens kommun antas 8-12 planer varje år. Oftast är de senaste planerna de mest intressanta men även äldre planer kan vara aktuella för genomförande. Oavsett ålder gäller en detaljplan tills den upphävs eller ersätts av annan detaljplan.

Följande detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft under 2016, 2017 och 2018:

 

Detaljplan för Selvägen

Antagen av BN 2017-12-13 §103
Laga kraft 2018-01-10

 

Detaljplan för Timmerbyn Top

Antagen av BN 2017-08-30 §63
Laga kraft 2017-10-03

 

Detaljplan för Digernäs 5:5 och 1:45

Antagen av KF 2017-05-29 §70
Laga kraft 2017-09-27

Detaljplan för Solbacken

Antagen av KF 2017-05-29 §71
Laga kraft 2017-09-27


Detaljplan för Joängets Fjällgård

Antagen av BN 2017-02-15 §11
Laga kraft 2017-03-14


Detaljplan för del av Stöten
Granfjället

Antagen av BN 2016-09-28 §69
Laga kraft 2016-11-02

 

Detaljplan för Airportcenter-
Mobergskölen

Antagen av KF 2016-05-30 §62
Laga kraft 2016-11-11

Detaljplan för Stöten Ranch Norra

Antagen av KF 2016-02-15 §6
Laga kraft 2016-03-14


Ändring av detaljplan för Högfjällsområdet

Antagen av BN 2015-12-16 §125
Laga kraft 2016-02-02Detaljplan för Gullbrändan,Kläppen

Antagen av KF 2016-02-15 §5
Laga kraft 2016-03-17   


 

 

Detaljplan för Torglägenheterna

Antagen av BN 2017-06-28 §53
Laga kraft 2017-07-27

 

Detaljplan för Fjällgläntan Övre

Antagen av KF 2017-05-29 §72
Laga kraft 2017-09-27


Detaljplan för Brf Vintergatan

Antagen av BN 2017-05-24 §38
Laga kraft 2017-06-29

 

FÖP Mobergskölen- Airportcenter

Antagen av KF 2016-04-18 §29
Laga kraft 2017-02-13​

 

Ändring av detaljplan Olarsgården
annex

Antagen av BN 2016-05-25 §36
Laga kraft 2016-06-17

Detaljplan för Timmerbyn Norr

Antagen av BN 2016-03-23 §16
Laga kraft 2016-06-20

 

Detaljplan för Stöten Ski Lodge

Antagen av KF 2016-03-14 §20
Laga kraft 2016-11-08


Detaljplan för Olarsgården Annex

Antagen av KF 2015-05-25 §47
Laga kraft 2015-06-24


Ändring och upphävande av
detaljplan
för industriområde i BU

Antagen av KF 2015-05-25 §46
Laga kraft 2015-06-23 

Detaljplan för Handelscenter
Lindvallen

Antagen av KF 2015-05-25 §44
Laga kraft 2015-06-24*KF=Kommunfullmäktige, BN=Byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2018-01-22 av