Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Pågående planering

Det finns alltid många planer på gång i Malung-Sälens kommun. Här presenteras de planer som just nu är under framtagande.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att få information om och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Alla detaljplaner som handläggs med normalt planförfarande kungörs förutom här på kommunens hemsida även på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna.

Synpunkter kan du lämna in skriftligt eller muntligt till stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. Viktigt att komma ihåg är att bara skriftliga yttranden kan ligga till grund för ett evetuellt senare överklagande av beslut att anta en detaljplan.

Planer aktuella för samråd:

Mottagningsstation Tandådalen
Samrådsstidstid 8 december 2017 - 1 januari 2018

 

Planer aktuella för granskning:

Ändring Stöten Granfjället
Granskningstidstid 20 november - 11 december 2017

 

Fäbodvägen i Lindvallen
Granskningstidstid 20 november - 11 december 2017

 

Sidan uppdaterad 2017-12-08 av