Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Pågående planering

Det finns alltid många planer på gång i Malung-Sälens kommun. Här presenteras de planer som just nu är under framtagande.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att få information om och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Alla detaljplaner som handläggs med normalt planförfarande kungörs förutom här på kommunens hemsida även på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna.

Synpunkter kan du lämna in skriftligt eller muntligt till stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. Viktigt att komma ihåg är att bara skriftliga yttranden kan ligga till grund för ett evetuellt senare överklagande av beslut att anta en detaljplan.

Planer aktuella för samråd:


Planer aktuella för granskning:

 

Ändring av del Skidtorg Trollbäcken

Granskningstid 29 Mars 2018 - 24 April 2018

 

Lägenheter Västra Sälen 12:3 m.fl

Granskningstid 29 Mars 2018 - 24 April 2018

 

Aktivitetsområde Joänget - Rörbäcksnäs 40:50

Granskningstid 11 April 2018 - 9 Maj 2018

 

Mottagningsstation Tandådalen

Granskningstid 11 April 2018 - 9 Maj 2018

 

Bostäder vid Tomt-Eriks väg

Granskningstid 18 April 2018 - 11 Maj 2018

 

Förtätning av Grandgårdarna

Granskningstid 19 April 2018 - 10 Maj 2018

 


Sidan uppdaterad 2018-04-19 av