Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Pågående planering

Det finns alltid många planer på gång i Malung-Sälens kommun. Här presenteras de planer som just nu är under framtagande.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att få information om och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Alla detaljplaner som handläggs med utökat planförfarande kungörs förutom här på kommunens hemsida även på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna.

Synpunkter kan du lämna in skriftligt eller muntligt till stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. Viktigt att komma ihåg är att bara skriftliga yttranden kan ligga till grund för ett evetuellt senare överklagande av beslut att anta en detaljplan.

Planprogram aktuella för samråd:

Östra Rönningen

5 December 2018 - 15 Januari 2019

Planer aktuella för samråd:

Näsfjällsåsen 1:70 mfl
14 Novemberr 2018 - 12 December 2018

Gusjön 4:69, Kläppen
15 November 2018 - 13 December 2018

Stjärnvägen
7 December 2018 - 25 Januari 2019

Planer aktuella för granskning:

Fjällsåsgården & Wasagården
10 December 2018 - 28Januari 2019Sidan uppdaterad 2018-12-10 av