Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Aktivitetsområde Joänget - Rörbäcksnäs 40:50

Planens huvudsyfte är att tillskapa ett aktivitetsområde med skogsmuseum samt utveckla en pågående konferensverksamhet. Inom aktivitetsområdet skall sättas upp gamla skogskojor, stall etc.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

VA-kartaPDF

Riskbedömning för transport av farligt godsPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoretHar du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 9 Maj 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2015.355 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Tomas Johnsson, Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2018-05-04 av