Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

 Högstrand 1:11-1:54

Planens syfte är att genom planändring av ett tidigare detaljplanelagt område utöka byggrätten.

Utställningförslaget består av följande handlingar:


UtställningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

GrundvattenundersökningPDF

Karta GrundvattenundersökningPDFFastighetsförteckning, samrådsredogörelse samt Avtal gällande vattenfrågan finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 Februari  2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2013:329 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                            eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                      plan@malung-salen.se                                  Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                   Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2019-01-14 av