Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Mobyarna 5:9 m.fl, Mobygärdet 

Planen syftar till att skapa möjlighet för både industri och detaljhandel inom och i anslutning till det redan etablerade industriområdet vid Mobygärdet.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF


PlankartaPDF


PlanbeskrivningPDF


IllustrationskartaPDF


GrundkartaPDF


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 6 Juni 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:385 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                    eller till e-post:


Stadsbyggnadskontoret                                             plan@malung-salen.se                           Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                       Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                          Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2019-05-16 av