Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Mottagningsstation Tandådalen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett uppförande av en ny mottagningsstation i anslutning till den befintliga mottagningsstationen. Planens syfte är även att möjliggöra fastighetsreglering. Planområdet är beläget strax väster om Tandådalens fjällanläggning mellan Fjällvägen och Stjärnvägen.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 9 Maj 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.2 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Matilda Bolin


Sidan uppdaterad 2018-04-11 av