Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Nissvägen , Östra Utsjö 39:7

Planens syfte är att ändra ett i gällande detaljplan utlagt grönområde till bostads- och småindustriändmål.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

 

SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

 

 

 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast  13 Juni 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.515 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                            eller till e-post:       Stadsbyggnadskontoret                                                      plan@malung-salen.se                  Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                                Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                                   Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2018-05-17 av