Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Personalbyggnad, del av Östra Sälen 8:12

Planens syfte är att genom ändring av en tidigare detaljplan möjliggöra uppförandet av en personalbyggnad, samt flytta parkeringen för elljusspåret.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF


Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 1 Juni 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.25 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                               eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                                        plan@malung-salen.se                Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                                   Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                                      Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2018-05-09 av