Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Västra Sälen 12:3 m.fl. vid Lindvallen

Planområdet är beläget söder om gamla Fjällvägen och Sälfjällsgården i Lindvallen.

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.

 

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-KartaPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 24 April 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.46 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Johan Sandgren


 

Sidan uppdaterad 2018-03-29 av