Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Hästen

Bild på skolan

Välkommen till förskolan Hästen. Vi finns på Storbygärdet ca 2,5 km väster om Malungs centrum. Förskolan tar emot barn i åldern 3-5 år, och har fyra avdelningar: Hagen, Spiltan, Hästskon och Ängen. Varje barngrupp består av upp till 21 barn.


Vår förskola
Vi har eget kök med egen kokerska. Det serveras tre mål mat om dagen: frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen äter vi även frukt, för att inte tappa all energi fram till lunch. De barn som har lång dag får även frukt på kvällen. Vi försöker i största möjliga mån servera mat som inte innehåller onödigt socker.

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan. Vi har tillsammans med alla förskolor i kommunen, gjort en pedagogisk deklaration och enats om en gemensam resultatbild att jobba mot. Detta blev färdigt och fastställt våren 2008.

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa trygga och positiva relationer till barn och föräldrar, då vi anser att trygghet är en grundförutsättning för utveckling och lärande.

Barn lär och utvecklas i alla situationer men främst genom lek. Miljön skall därför utformas så att den inspirerar barnen att leka. Förskolans miljö måste kännas trygg, men också innehålla ett lagom mått av utmaningar.

Barn gör inte bara det vi vuxna säger, utan även det vi vuxna gör. Det är därför viktigt att vi som arbetar i förskolan är goda förebilder.

Hästens värdegrund
Hos oss på Hästen

 • Ska alla bemötas på ett värdigt och positivt sätt.
 • Ska vi visa varandra att vi är glada att ses och att vi varit saknade när vi vartit borta.
 • Ska vi ge varandra uppskattning.
 • Ska vi våga visa att vi är glada och nöjda över våra egna kvaliteer.
 • Ska vi ta hänsyn till allas olika livsvillkor och förutsättningar. 
 • Ska de vuxna vara goda förebilder.
 • Ska de vuxna finnas tillgängliga i leken, för att på ett naturligt sätt kunna samtala om normer och värden.
 • Ska vi visa att vi är öppna för andra kulturer.
 • Ska alla ha en chans att påverka.
 • Ska alla känna sig lika värdefulla.
 • Ska flickor och pojkar ha lika stort utrymme.
 • Ska alla lära sig ta ansvar och visa hänsyn.
 • Ska vi ha rätt att tycka annorlunda och säga nej.
 • Ska alla få den hjälp och stöd som var och en behöver.
 • Ska vi lära oss att vara rädda om natur och miljö.

Öppettider
Förskolan har öppet 6.30-18.30. För att kunna ha en bra personaltäthet på våra avdelningar under en så stor del av dagen som möjligt, är endast en avdelning öppen 6.30-7.00. Samma gäller på kvällen mellan 16.45-18.30. All personal från de fyra avdelningarna turas om att öppna och stänga en vecka i taget.

FörväntansdokumentPDF


Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Viviann Paulsson

Förskolechef

0280-183 50

 

 

 

 

 

Avdelning Hagen

 

 

 

Maria Olsson

Förskollärare

0280-184 39

 

Kristina Danils

Förskollärare

0280-184 39

 

Eva Olsson Haga

Barnskötare

0280-184 39

 

Marit Eriksson


0280-184 39

 

 

 

 

 

Avdelning Spiltan

 

 

 

Maria Albertsson

Förskollärare

0280-183 52

 

Ida Melin


0280-183 52

 

Linnéa Thors


0280-183 52

 

Avdelning Hästskon

 

 

 

Tina Åhrlin

Förskollärare

0280-183 54

 

Barbro Jadnert

Barnskötare

0280-183 54

 

Frida Hansson 

 

0280-183 54

 

Avdelning Ängen

 

 

 

Helena Bergkvist

Förskollärare

0280-183 53

 

Hillevi Liiv

Barnskötare

0280-183 53

 

Ida Andersson


0280-183 53


 

 

 

 

Kökspersonal

 

 

 

Anneli Blom

Kokerska

0280-183 51

 

Ann Eriksson

Ekonomibiträde

0280-183 51

 

 

 

 

 

Lokalvård

 

 

 

Maria Nyhlen

 

0280-183 51

 

Christina Möllenberg

 

0280-183 51

 

 

Sidan uppdaterad 2017-01-27 av