Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skålmo

Bild på skolan

Förskolan Skålmo ligger 1 km norr om Ungärde skola i Lima. Här finns två avdelningar för barn 1-4 år Skogsstjärnan och Linnéan, samt avdelningen Smörblomman där 5-åringarna håller till. Blåklockan är en avdelning som håller till på gamla läkarmottagningen i Lima.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2019/2020.

Fredag 23 augusti 2019, OBS! ej förskolan Smörblomman
Måndag 26 augusti 2019
Måndag 30 september 2019 OBS! enbart förskolan Smörblomman

Alla går till förskolan med glädje, känner sig välkomna och trygga. Barnens naturliga nyfikenhet, fantasi och kreaktivitet tas tillvara. De leker och lär i lustfyllt samspel med andra. Barnen utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar och behov, i samspel med andra barn och vuxna och i nära samarbete med hemmet. Barnen har gott självförtroende och tillit till sin omgivning. Alla visar respekt, omtanke och empati, och tar hänsyn till varandra.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag.
Vi arbetar efter en gemensam barnsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

  • För att stimulera barns utveckling använder vi oss mycket av leken, en medveten lek där vuxna är närvarande.
  • Vi utnyttjar vår fina natur för att stimulera barns utveckling.
  • Vi arbetar med Grön Flagg och temat Livstil och hälsa
Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon


Catharina Renheim

Förskolechef

0280-185 03


Avdelning Skogsstjärnan
Carina Thång

Förskollärare

0280-185 61


Angelica Karelius

Förskollärare

0280-185 61


Maria Larsson

Barnskötare

0280-185 61


Avdelning Linnéan
Anna Gillerås

Förskollärare

0280-185 61


Petra Vestling

Förskollärare

0280-185 61Barnskötare

0280-185 61


Avdelning smörblomman
Madeleine Björk

Förskollärare

0280-185 62


Kristin Jonsson

Förskollärare

0280-185 62


Avdelning Blåklockan
Jennie Limberg

Förskollärare

0280-185 63


Anna-Karin Olsson

Förskollärare

0280-185 63


Sandra Östensson

Barnskötare

0280-185 63


Anneli Renheim

Barnskötare

0280-185 63Sidan uppdaterad 2019-07-03 av