Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Småttinggården

Bild på skolan

Välkommen till förskolan Småttinggården. Vi finns på Storbygärdet, ca 2 kilometer väster om Malungs centrum. Småttinggården består av två småbarnsavdelningar, Mystacken och Bikupan, med upp till 15 barn per avdelning i åldern 1-3 år.


Vår förskola
Förskolan ligger i ett bilfritt bostadsområde med stora grönområden, nära till skogen och den vackra naturen.
Småttinggården består av två småbarnsavdelningar, Myrstacken och Bikupan, med upp till 15 barn på varje avdelning i åldern 1-3 år.

Vi har egen kokerska och lokalvårdare.

Småttinggårdens strävansmål är att se glada, nyfikna, kamratliga och trygga barn som leker och lär för livet.

Vi arbetar med hjälp av olika uttrycksformer så som:
Bild, sång, musik, drama, sagor, rim och ramsor, dans och rörelse.

Socialt samspel, lekens betydelse, språkutvecklingen, matematiska begrepp, alla människors lika värde, varsamhet till natur och miljö samt våra traditioner.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling:
Myrstacken
Bikupan

Lokala arbetsplaner:
Myrstacken
Bikupan

Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Viviann Paulsson

Förskolechef

0280-183 50

 

 

 

 

 

Avdelning Bikupan

 

 

 

Monica Skoglund

Förskollärare

0280-183 66

 

Marita Danielsson

Barnskötare

0280-183 66

 

Katarina Isaksson

Barnskötare

0280-183 66

 

Kristina Danils

 

0280-183 66

 

 

 

 

 

Avdelning Myrstacken

 

 

 

Britt Gunnarsson

Förskollärare

0280-183 67

 

Petra Andersson

Förskollärare

0280-183 67

 

Carina Söderlund

Barnskötare

0280-183 67

 

Kari Hinders

Barnskötare

0280-183 67

 

 

Sidan uppdaterad 2016-03-01 av