Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Smultronet

Bild på skolan

Förskolan Smultronet finns vid Sälens skola i Sälens by. Det är en avdelning med cirka 25 barn i åldern 5 år. Här arbetar 5 personal.

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2017.

9 januari
12 juni

Vi är ute så mycket som möjligt och tillsammans med barnens nyfikenhet, utforskande och lust att lära förmedlar de sina tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer. För att tillgodose barnets behov använder vi oss av mindre grupper.

Varje dag samlas alla barnen för att leka med ord, rim och ramsor. Detta för att främja barnens språkutveckling inför den kommande läsinlärningen. Vi lägger också vikt på att få med matematik och Natur och Teknik för Alla (NTA) på ett naturligt sätt.

Vi utnyttjar även vår fina idrottshall där motorik, koordination, kroppsuppfattning och sammarbetslekar står i fokus. Ibland gör vi en utflykt i närmiljön till exempel skogen eller Olnispagården och äter en liten matsäck.

Den inre miljön inbjuder till lek och skapande för både tjejer och killar.Kontakter

Namn/e-post

Titel

Telefon

 

Catharina Renheim

Förskolechef

0280-185 03

 

    

Anna Skotte

Förskollärare

0280-185 60

 

Helen Östensson

Barnskötare

0280-185 60

 

Karin Juninger

Förskollärare

0280-185 60

 

Julia Backjanis Hansson

Barnskötare

0280-185 60

 

 

Sidan uppdaterad 2016-11-21 av