Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Särvux

Särskild utbildning för vuxna​

Kurserna inom Särvux motsvarar obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program och gäller för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter. Alla studerande på Särvux får en individuell studieplan.

Ansökan

Kontakta Lärcentrum: 010-121 98 51 eller via e-post: larcentrum@vduf.se


Sidan uppdaterad 2017-06-27 av