Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Diarium och arkiv

Malung-Sälens kommun arbetar med att inrätta ett gemensamt ärendehanteringssystem, för registrering av handlingar.

När ärendehanteringssystemet har inrättats kommer sökningen efter handlingar att underlättas och göras tillgänglig för allmänheten i större utsträckning.

Om du vill ta del av en handling, och handlingen är att betrakta som allmän och offentlig, har du rätt att begära ut den från kommunen.

Sidan uppdaterad 2013-10-17 av