Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Miljönämnden 2018-11-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 46-50
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMN 2018-11-08 §§ 46-50.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunfullmäktige 2018-11-26
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTherese Eriksson
  DokumentKF 2018-11-26.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden 2018-11-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 92-106
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-11-07 §§ 92-106.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  2018-11-05 §§ 53-63
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 53-63
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollKFNAU 2018-11-05 §§ 53-63.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunstyrelsen 2018-11-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 132-142
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2018-11-06 §§ 132-142.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Socialnämnden 2018-11-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 90-91
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-11-07 §§ 90-91.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Byggnadsnämnden 2018-11-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 93-101
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollBN 2018-11-01 §§ 93-101.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 65-70
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2018-10-24 §§ 65- 70.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 183-215
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-10-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 187-194
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-10-23 §§ 187-194.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Namnkommittén 2018-10-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 62-85
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Räddningsnämnden 2018-10-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 25-31
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollRN 2018-10-22 §§ 25-31.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2017-12-11 av