Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Kommunstyrelsen 2019-09-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 93-110
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-09-03 §§ 93-110.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-28 §§ 59-63
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 59- 63
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2019-08-28 §§ 59-63.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 141-143
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-09-05 §§ 141-143.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-08-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 77-84
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSN 2019-08-29 §§ 77-84.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kungörelse Kommunfullmäktige 2019-09-16
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigKathrine Abrahamsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 162-178
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKathrine Abrahamsen
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-08-19 §§ 162-178.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-08-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 36-41
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-08-19 §§ 36-41.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2019-05-10 av