Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Kommunstyrelsen 2019-03-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 33-53
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-03-12 §§ 33-53.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Hjälpmedelsnämnden Dalarna
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHjälpmedelsnämnden Dalarna
  Paragrafer§§ 1-12
  Förvaringsplats för protokollethttps://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2019-03-06&styrelse=130&DP=P
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Socialnämnden 2019-03-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 20-32
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2019-03-07 §§ 20-32.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktige 2019-03-25
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTherese Eriksson
  DokumentKF 2019-03-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-03-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 6-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2019-03-05 §§ 6-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 54-73
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-03-05 §§ 54-73.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 22-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-02-21 §§ 22-42.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 43-46
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2019-03-07 §§ 43-46.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 22-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-20 §§ 10-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 10- 18
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2019-02-20 §§ 10-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Räddningsnämnden 2019-02-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 1-7
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollProtokoll RN 2019-02-18 §§ 1-7.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunstyrelsen 2019-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§ 32
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKS 2019-02-22 § 32.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunfullmäktige 2019-02-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 1-20
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKF 2019-02-18 §§ 1-20.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 30-53
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Eriksson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2019-02-19 §§ 30-53.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2017-12-11 av