Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Byggnadsnämnden 2018-03-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 18-30
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollBN 2018-03-15 §§ 18-30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Ändring Stöten - Mitt I Pisten
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentStöten - Mitt i pisten
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 2018-03-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 34-52
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKS 2018-03-13 §§ 34-52.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kungörelse av granskning -Detaljplan för Martebäcken
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentMartebäcken
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-03-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 5-7
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden 2018-03-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 15-23
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-03-07 §§ 15-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 40-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-03-06 §§ 40-58.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Miljönämnden 2018-02-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 11-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMN 2018-02-28 §§ 11-16.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 33-39
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-02-20 §§ 33-39.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§ 43
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn-och utbildningsnämnden 2018-02-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 9-18
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2018-02-21 §§ 9-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 33-39
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 28-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-02-22 §§ 28-42.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 26-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-02-22 §§ 26-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Sidan uppdaterad 2017-12-11 av