Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling och kan därmed liknas med Sveriges riksdag. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur, som budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, det vill säga 39 ledamöter.
Mandaten för perioden 2015-2018 är fördelade enligt nedan:

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

15

Vänsterpartiet

4

Centerpartiet

4

Moderaterna

9

Liberalerna

3

Landsbygdspartiet
oberoende Malung-Sälen

2

Sverigedemokraterna

2

 

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet bildar tillsammans den styrande majoriteten i kommunen.

Sidan uppdaterad 2018-06-20 av