Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 13 februari

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Folkets park Orrskogen i Malung, måndagen den 13 februari klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Återredovisning av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden och kommunstyrelsen
 • Utbildningschefen för Västerdalarnas utbildningsförbund Göran Wänglöf informerar om gymnasiets verksamhet
 • Personalbehovsanmälan för inrättande av tjänst som planhandläggare
 • Ägardirektiv för Malung-Sälen Turism AB
 • Lokal samverkan gällande psykisk ohälsa kring barn och unga
 • Region Dalarnas förslag till beslut angående avtal för finansiering av kollektivtrafiken
 • Nya Visit Dalarna
 • Avsägelse och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom

Ta del av handlingarna härPDF

Sidan uppdaterad 2017-02-03 av