Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 19 december

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Park Orrskogen, måndagen den 19 december klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Revisorerna/presentation
 • Föredragning av ekonomistrategen - Verksamhetsplan och budget 2017-2020
 • Verksamhetsplan och budget 2017-2020
 • Verksamhetsövergång av cafeterians medarbetare vid MSG
 • Verksamhetsövergång av elevboendet 744:an
 • Sälenstrategin 2016-2018
 • Vatten- och avloppstaxa 2017
 • Slamtömningstaxa 2017
 • Partistöd 2017
 • Nya Visit Dalarna med föredragning
 • Dala Valideringscentrum
 • Bolagsbildning - Terminalområde och järnvägsanläggning
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom


  Ta del av handlingarna härPDF
Sidan uppdaterad 2016-12-08 av