Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 21 november

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Folkets park Orrskogen i Malung, måndagen den 21 november klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Återredovisning av socialnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden,Malungs Elverk/Elnät och Malungshem
 • Information gällande planer i kommunen från stadsarkitekten
 • Inrättande av tjänst som ekonom
 • Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad
 • Skattesats 2017
 • Ramar för borgen 2017
 • Ramar för lån 2017
 • Ansvar för kommunens fritidsanläggningar
 • Sammanträdesplan 2017
 • Delårsrapport 2016
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom

Ta del av handlingarn härPDF

Sidan uppdaterad 2016-11-10 av