Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 24 april

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Folket park Orrskogen i Malung måndagen den 24 april 2017 klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Utdelning av Malung-Sälens kommuns idrottspris
 • Återredovisning av socialnämnden
 • Motion angående tillgängligheten på återvinningscentralerna
 • Bolagsordning för Malung-Sälens Turism AB
 • Omfördelning och överflytt av investeringsmedel från år 2016 till år 2017 Service-och teknik förvaltningen
 • Bolagsbildning - Terminalområde och järnvägsanläggning
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom

Ta del av handlingarna härPDF

Sidan uppdaterad 2017-04-12 av