Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunfullmäktige 24 oktober

Malung-Sälens kommunfullmäktige sammanträder i Ungärde skola i Lima måndagen den 24 oktober klockan 18.30

Allmänheten är varmt välkommen!

Dagordning

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Återredovisning av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden och kommunstyrelsen
 • Föredragning om delårsrapport
 • Delårsrapport 2016
 • Motion angående kommunala handikapprådet
 • Arvode för lotterikontrollanter
 • Arvodesreglemente
 • Avsägelser och val
 • Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
 • Handlingar för kännedom

Ta del av handlingarnaPDF

Delårsbokslut 2016PDF

Sidan uppdaterad 2016-10-13 av