Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kommunens vision

Malung-Sälens kommuns vision talar om var vi är, vart vi ska färdas och bilden av vår framtid tillsammans. Visionen beskriver hur vi ska skapa en fortsatt bra livskvalitet samtidigt som vi ska vara en stark inflyttningskommun.

Malung-Sälens kommun är känd som en ledande turismkommun. Det rika föreningslivet, en byutveckling i framkant och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken.  

Malung-Sälens invånare ska erbjudas ett attraktivt boende och det ska vara spännande att växa upp här. De äldre ska tryggt kunna åldras här och förutsättningarna för att driva och utveckla företag ska vara goda.

För att nå våra mål krävs det en ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalité och hållbarhet. Utmärkande för vår kommun är öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde.

Planer och styrdokument

Nedan samlas planer och styrdokument för Malung-Sälens kommuns verksamhet. Till översiktsplanen finns det även fördjupningar och tillägg som det går att läsa mer om här.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan.pdf 23.4 MB 2013-11-19 16.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
V-plan och budget 2018-2021 KF 20171219.pdf 649.9 kB 2018-01-09 13.54
Verksamhetsplan och Budget 2019-2022.pdf 1.1 MB 2018-10-30 09.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Styrmodell för Malung-Sälens kommun.pdf 396.1 kB 2013-12-03 16.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan 2018.pdf 38.9 kB 2018-06-13 11.22
Byggnadsnämndens nämndsplan 2012-2014.pdf 93.1 kB 2013-11-19 16.44
Kommunstyrelsens nämndsplan 2017-2019.pdf 125.1 kB 2017-02-02 13.21
Kulturnämndens nämndsplan.pdf 43.2 kB 2013-11-19 16.44
Räddningsnämndens nämndsplan 2016-2018.pdf 72.7 kB 2016-08-22 14.34
Socialnämndens nämndsplan 2012-2015.pdf 243.2 kB 2013-11-19 16.44
Valnämndens nämndsplan.pdf 51.9 kB 2013-11-19 16.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisning för planeringsprocessen 2019.pdf 201.1 kB 2019-01-09 10.39
Anvisning för uppföljningsprocessen 2019.pdf 213.5 kB 2019-01-09 10.39
Biblioteksplan 2019-2022.pdf 245.4 kB 2019-03-12 10.37
Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun.pdf 115.8 kB 2016-04-21 09.02
Energi- och klimatplan 2010-2020.pdf 193.9 kB 2014-09-29 11.39
Energi- och klimatplan 2010-2020 - handlingsplan.pdf 140.9 kB 2014-09-29 11.39
Handlingsplan för en ekonomi i balans 2020.pdf 240 kB 2016-09-08 10.35
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018.pdf 866.5 kB 2016-09-16 09.22
Kommunal serviceplan 2015-2018, fastställd.pdf 500.5 kB 2016-09-22 09.27
Kommunplan 2025.pdf 914.8 kB 2017-02-23 09.32
Kommunplan för krissituationer, informationsplan.pdf 75.5 kB 2014-09-29 11.39
Kommunplan för krissituationer.pdf 801.7 kB 2014-09-29 11.39
Sälenstrategi 2016-2018.pdf 89.9 kB 2017-02-02 13.28
VA-plan Malung-Sälens kommun.pdf 5.5 MB 2018-03-07 09.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handikappolitiskt program.pdf 31.9 kB 2014-09-29 11.41
Integrationspolitiskt program.pdf 26.6 kB 2014-09-29 11.41
Näringspolitiskt program.pdf 119.6 kB 2014-09-29 11.41
Sidan uppdaterad 2019-05-10 av