Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Val 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Här kommer vi fortlöpande att berätta mer om hur valen går till, var man kan rösta med mera.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val är:

 • Söndagen den 9 september 2018

Valnämnden i Malung-Sälens kommun ansvarar för planering och genomförande av valen i kommunen.

Valhandläggare är Erik Hansson, telefon 0280-181 33, e-post: erik.t.hansson@malung-salen.se

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att länsstyrelsen ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och rådgivande nationella folkomröstningar.

Rösträtt

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

 • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
 • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
 • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Därför ska du rösta

Sverige är ett demokratiskt land där vi har möjligheten att påverka och förändra framtiden samt samhället.

Det är vår medborgerliga rättighet och skyldighet att vara med och påverka och förändra vår framtid. Genom att utnyttja vår rösträtt har vi möjligheten att påverka samhället i alla politiska frågor. Barn och utbildning, familj och omsorg, arbete och företag, miljö och klimat, bygg och boende, kultur och fritid för att bara nämna några viktiga frågor. Genom att rösta engagerar du dig också i vem som ska företräda dig och dina åsikter i kommunen, landstinget och riksdagen. Om man inte röstar får man inte sin röst hörd och bidrar därigenom inte heller till att förändra samhället.

I ett riktigt demokratiskt samhälle är vi alla med och bestämmer samt påverkar framtiden oavsett ursprung, kön, religion eller ålder! Bli delaktig i samhället, gör din röst hörd, engagera dig och rösta!

Aktuellt

 • 2018-09-12
  Vad som händer efter valet
  Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i fullmäktige.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Lokaler och tider för förtidsröstning
  Den information som finns på röstkortet är för många lite otydlig. Därför vänder sig en del medborgare till kommunen med frågor om vilka dagar och tider som gäller för våra förtidsröstningslokaler.
  Läs mer
 • 2018-08-22
  Fel på röstkort i Lima valdistrikt
  Fel på röstkort, Lima valdistriktDistriktets väljare har Folkets hus Limedsforsen angiven som vallokal. Detta är korrekt. Däremot är adressen felaktig på röstkortet. Rätt adress är Östra Ärnäs 123.
  Läs mer
 • 2018-08-20
  Telefonnummer har bytt plats på röstkorten
  Under perioden 16-22 augusti skickar Valmyndigheten ut röstkort till alla som har rösträtt i valet den 9 september. Dessvärre har telefonnumret till Malung-Sälens kommun och telefonnumret till Länsstyrelsen bytt plats på röstkortet.
  Läs mer
Sidan uppdaterad 2018-09-06 av