Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Onsdagsräkning

Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, allmänt kallad onsdagsräkning.

Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, allmänt kallad onsdagsräkning. Vid onsdagsräkningen behandlar kommunen:

  • De förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen.
  • De förtidsröster som inte granskats i vallokalen (förtidsröster från andra kommuner, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen).

Onsdagsräkningen är ett offentligt sammanträde och kommer att äga rum onsdagen den 12 september. Tid och plats meddelas senare.

Sidan uppdaterad 2018-08-17 av