Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Rösta med bud

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och därför inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Vissa personer får rösta med bud

Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo;
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon;
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter;
 • lantbrevbärare;
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten från och med den 1 augusti. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Så här röstar du med bud

En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

 1. Gör i ordning rösten i avskildhet
  Du gör själv i ordning din röst genom att lägga en valsedel i ett valkuvert för varje val och därefter stänga kuverten.
 2. Vittne och bud intygar
  Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröstning. Ytterkuvertet ska klistras igen. Du ska sedan underteckna med ditt namn på ytterkuvertet. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till och att det är du som har gjort i ordning din röst. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare.
 3. Budet lämnar in rösten
  Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in i en lokal för förtidsröstning eller i din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.

Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Hjälp i lokalen

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Sidan uppdaterad 2018-09-06 av