Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Rösta på valdagen

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige genomförs söndagen den 9 september. Du får ett röstkort hem i brevlådan där du ser vilken vallokal du hör till - dit går du för att rösta på valdagen. Du kan också förtidsrösta i någon av de röstningslokaler som håller öppet på valdagen.

Val- och röstningslokaler

Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen (gäller den vallokal som står på ditt röstkort) när du röstar den 9 september. Däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

För dig som inte är folkbokförd i Malung-Sälens kommun eller har långt att åka håller fem röstningslokaler öppna på valdagen, på olika platser i kommunen. Vid röstning i någon av röstningslokalerna gäller motsvarande regler som vid förtidsröstning - ta därför med röstkort och id-handling.

Vallokaler den 9 september/valdistrikt

IOGT-gården                                           Malung Södra

Blomsterbäcksskolan                              Malung Östra

Hole bystuga                                           Malung Västra

Folkets hus i Lima                                   Lima

Olnispagården                                         Transtrand

Yttermalungs skola                                  Yttermalung

Malungsfors skola                                    Malungsfors

Alla vallokaler är öppna mellan klockan 08.00-20.00

Röstningslokal, öppen 08.00-20.00

Kommunkontoret i Malung

Röstningslokaler, öppna 08.00-12.00

Rörbäcksnäs skola

Kooperativet Dalen i Sörsjön

Öje centrumhus

Tyngsjö bygdegård

Rösta i vallokal - så här går det till.PDF

Sidan uppdaterad 2018-09-06 av