Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Utställning >>>

10 mars - 8 april
Anders Björnhager från Borlänge
visar sina tavlor.

Anders Björnhager är född i Ludvika 1956 och bosatt i Borlänge sen 1970.
Ettårig konstutbildning i Stockholm 1977-1978,
knuten till Konstgrafiska verkstaden i Falun sedan 1980.
Jämsides med konstnärskapet arbetar han som bildlärare.
Separatutställningar under 2000-talet:
Kino Prostojev, Tjeckien 2003, Gruvmuseet Falun 2006, Konstfrämjandet Västerås 2008,
Galleri MGH Öregrund 2009, Borlänge Bibliotek 2009, Galleri Grönland Malung 2010.
Representerad:
Statens Konstråd, SKTF Stockholm samt flertalet kommuner och landsting i Sverige.
Offentliga utsmyckningar:
Väggmålning Maximteatern Borlänge 1998, Väggmålning Ovanbroparkeringen Borlänge 2000,
Väggmålning Aqua Nova äventyrsbad, Borlänge 2004.

Sidan uppdaterad 2017-03-10 av