Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Föreningar, stöd och stipendier

Malung-Sälens kommun vill främja ett gott föreningsliv. En bredd av föreningar är positivt för kommunens alla invånare och besökare. Under 2018 beviljade kommunen cirka 5 miljoner kronor i olika föreningsbidrag.

Genom föreningsbidragen vill kommunen bidra till att föreningslivet får ett ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Ideella föreningar med styrelsen och verksamhet förlagd till Malung-Sälens kommun kan erhålla ekonomiskt stöd enligt kommunens regler för föreningsbidrag.

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya riktlinjer för föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun. Eftersom flera bidrag söktes förra året för beslut och utbetalning detta år blir år 2019 ett övergångsår. Vi vill uppmärksamma er på att:

- lokalt aktivitetsstöd har avskaffats. Detta innebär att föreningar inte kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd från kommunen för hösten 2018,

- föreningsbidrag samlingslokal/anläggning med ansökningsdatum 31 oktober 2018 betalas ut under februari 2019. Nästa ansökningsdatum blir enligt de nya riktlinjerna den 31 mars 2020.

Policy för föreningsbidrag

Föreningsstödet ska

  • stödja ideella barn- och ungdomsorganisationer för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Malung-Sälens kommun
  • stödja ideellt arbetande handikapporganisationer och organisationer för socialt stöd för att bland annat hjälpa dessa att genomföra ett viktigt socialt arbete i Malung-Sälens kommun
  • stödja ideellt arbetande kulturgrupper så att de kan bedriva en för kommunen berikande verksamhet
  • stödja organisationer som i övrigt gör en samhällsnyttig insats inom Malung-Sälens kommun
Sidan uppdaterad 2019-05-29 av