Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt
 • Eldningsförbud råder

  Det råder nu eldningsförbud i Malung-Sälens kommun!
  Eldningsf...
  Läs mer

Tipsa

Eggarnas rekreationsområde

Eggarna, ett unikt och naturskönt område i Yttermalung. Syftet med reservatet är att bevara och öka den biologiska mångfalden, att skydda de säregna sandåsarna samt att öka rekreationsvärdet och tillgängligheten.

Strax norr om byn Eggen i Yttermalung ligger detta tätortsnära skogsområde.

Här finns vissa naturvärden, men området har skyddats främst för att bevara möjligheterna till att vistas i området för ortsbefolkning och allmänhet.

Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen, som med sina skarpa åsryggar gett namn åt området - Eggarna. De i området befintliga åsgravarna och åsryggarna är helt opåverkade av älvloppets senare utveckling efter istiden och är därmed unika för Västerdalälven.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buska
 • Gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar
 • Köra motordrivet fordon i terrängen
 • Elda på annan än anvisad plats
 • Klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
Sidan uppdaterad 2017-12-13 av