Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Äråbadet rustas upp och tas över av besparingsskogen

Enligt en överenskommelse mellan kommunen och Lima besparingsskog kommer Äråbadet nu att rustas upp av kommunen inför sommaren 2017 och därefter tas den fortsatta driften över av besparingsskogen.

Utveckling av området kring badet

Äråbadet i Lima är en av Malung-Sälens kommuns tempererade utomhusbad. Under sommaren har kommunen anordnat simskola för de yngre. På grund av anläggningens allmänna skick var anläggningen stängd förra sommarsäsongen vilket dock ersattes med ett friluftsbad.

Anläggningen har ett stort behov av upprustning vilket lett fram till att kommunen och Lima besparingsskog nu kommit överens om att hitta en lösning som på sikt kan säkerställa Äråbadets fortlevnad.

- Vi har tecknat en avsiktsförklaring med besparingsskogen som innebär att kommunen finansierar och åtgärdar de investeringar som krävs för att kunna öppna bassängen till sommaren 2017, säger det avgående kommunalrådet Kurt Podgorski.

I överenskommelsen ingår även att kommunen ser till att det finns fungerande omklädningsrum och toalett på plats inför öppnandet.

Lima besparingsskog åtar sig därefter att finansiera och ta över driften av Äråbadet. Besparingsskogen kommer efter att anläggningen iordningsställts även att ta över ägandet av Äråbadet.

- Jag tror att vi med den här överenskommelsen kan säkerställa och erbjuda både lokalbefolkning och turister ett attraktivt fritidsområde, säger Kurt Podgorski.

Kurt Podgorski berättar också att det sedan tidigare finns ett samarbetsavtal även med ett flertal föreningar i Lima (Lima IF, Lima MS, fiskevårdsområdesföreningen med flera) för att utveckla området. Det finns bland annat tankar på att ordna uppställningsplatser för husbilar/husvagnar, anlägga en bangolfbana, en fiskecamp samt flytta det nuvarande området för parkering till infarten och anlägga nya grönområden.

Sidan uppdaterad 2017-04-18 av