Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Stafettpinnen

Stafettpinnen infördes år 2014 och har sedan dess vandrat mellan olika
företag i Malung-Sälens kommun.

Företagen skickar en fiktiv stafettpinne mellan varandra tillsammans med en frågeställning till ett valfritt företag. Det företag som får stafettpinnen besöks av Näringslivsenhetens affärsrådgivare och näringslivsutvecklare. Syftet är att uppmärksamma företagen än mer, föra en dialog kring deras verksamhet och för att skapa en kontakt mellan olika företagare. Genom stafettpinnen kommer vi på Näringslivsenheten ut till företagare som vi kanske inte skulle ha gjort annars och genom det får vi lära känna ännu fler av dem. Företagen får också på ett enkelt sätt ökad kännedom om varandra och om deras branscher.
Efter varje företagsbesök berättar vi för allmänheten om besöken genom att skriva om
företaget på Näringslivsenhetens facebooksida samt här på hemsidan.

Sidan uppdaterad 2016-09-22 av