Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ringa, maila eller skriva till Malung-Sälens kommun.

Malung-Sälens kommun

Postadress: Box 14, 782 21 Malung

E-post: kommun@malung-salen.se
Telefontid, måndag-torsdag klockan 07.30-16.00 samt fredag klockan 07.30-15.00
Telefon, växel: 0280-181 00

Vid akuta ärenden, utanför kontorstid, gällande kommunens fastigheter samt vatten och avlopp, ring 023-200 38.

Kommunchef

Christina Holback

Telefon: 0280-181 32

Kanslichef

Kathrine Abrahamsen

Telefon: 0280-181 33

Kommunikationschef

Frida Liljequist

Telefon: 0280-186 40

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen

Hans Unander (S)

Telefon: 0280 - 181 29

E-post: hans.unander@malung-salen.se

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen

Mikael Östling (M)

Telefon: 0280 - 181 31

E-post: mikael.ostling@malung-salen.se

Dataskyddsombud för Malung-Sälens kommun

Titti Hedin Kvick

Telefon: 0280-186 88
E-post: dataskyddsombud@malung-salen.se

Beställning av färdtjänstresa

Dalatrafiks beställningscentral

Telefon: 0774-44 00 00

E-post: bokning@dalatrafik.se

Räddningstjänsten i Malung

Telefon: 0280-182 60

Gata och park

Arbetsledare Therese Eriksson

Telefon: 0280-182 13

E-post: therese.eriksson@malung-salen.se

Skolkansliet

Kontaktuppgifter

Ungdomsmottagning

Telefon: 0280-49 82 60

Missbruk och beroende

Telefon. 0280-188 17

Försörjningsstöd

Telefon: 0280-188 17

Biståndshandläggare

Kontaktuppgifter

Konsumentvägledning

Telefon: 0280-181 09

E-post: konsument@malung-salen.se

Bibliotek

Kontaktuppgifter

Kulturskolan

Tf. kulturchef Louise Kratz

Telefon: 0280-186 12

E-post: louise.kratz@malung-salen.se 

Stadsbyggnadskontoret

Telefon:0280-181 47

E-post: stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se

Detaljplaneärenden, e-post: plan@malung-salen.se

Kontaktuppgifter

Miljökontoret

E-post: miljokontoret@malung-salen.se

Kontaktuppgifter

Turistbyrå

Kontaktuppgifter

Överförmyndare

Telefon: 0280-181 91

E-post: overformyndaren@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2019-10-03 av