Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Medicinskt ansvarig

Inom kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ett lagstadgat ansvar för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården. Detta sker till exempel genom att MAS ansvarar för att upprätta rutiner inom hälso- och sjukvården för personalen, se till att lagar och författningar är kända, att det finns instruktioner och direktiv och att de efterlevs. MAS ansvarar för att utreda, åtgärda och följa upp avvikelser inom hälso- och sjukvården.

Verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård har bland annat ansvar för att verksamheten tillgodoser kraven på en god och säker vård, att tillsammans med MAS upprätta rutiner för avvikelser, se till att samverkan och samordning med andra myndigheter och vårdgivare etc. fungerar tillfredsställande.

Länk till PatientsäkerhetsberättelsePDF

Sidan uppdaterad 2016-03-22 av