Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Uppsökande verksamhet

Inom kommunen bedrivs en uppsökande verksamhet riktad mot kommunmedborgare födda 1934 och 1935. Verksamheten ryms inom socialförvaltningens verksamhet för stöd till anhöriga.

Till anhöriga/kommunmedborgare kan vi erbjuda:

 • Information om anhörigstöd
 • Enskilda samtal
 • Inbjudan till föreläsningar
 • Anhöriggrupper
 • Personligt stöd
 • Avgiftsfri avlösning
 • Dagverksamhet
 • Avlösning/växelvård på korttidsplats
 • Avlösning i hemmet/hemtjänst

Vi eftersträvar:

 • att du som anhörig ska känna dig välkommen att kontakta oss,
 • att du blir bemött på ett professionellt sätt.

När du vänder dig till oss ska du få kontakt med anhörigsamordnaren inom 5 dagar arbetsdagar.

Sidan uppdaterad 2019-03-14 av