Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Ny i Sverige

Malung-Sälens kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 72 personer inom ramen för flyktingmottagning under 2017.

Personer med uppehållstillstånd

En kommun kan skriva en överenskommelse med staten om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, som skyddsbehövande eller av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, samt deras anhöriga. Överenskommelsen kan omfatta mottagande under ett eller flera år.

Det är länsstyrelserna som träffar överenskommelser med kommunerna i respektive län om platser för mottagande. I överenskommelsen framgår hur många personer med uppehållstillstånd som kommunen ska ta emot under en viss tid. För Malung-Sälens kommun handlar det om 72 personer under 2017.

Sidan uppdaterad 2017-02-06 av