Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Ensamkommande flyktingbarn

Malung-Sälens kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot och anordna boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn.

Moravägens HVB

Moravägens HVB är Malung-Sälens kommuns HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingungdomar.

Boendet är för ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 16-17 år. 

Vår målsättning är att under trygga förhållanden ge ungdomarna förutsättningar för en bra integrering i det svenska samhället och verka för en meningsfull vardag.

Ungdomarna har en kommunalt förordnad god man, som hjälper dem med juridiska och
ekonomiska frågor.

Alla kommuner i Sverige tar idag emot ensamkommande flyktingbarn. Antalet barn baseras på kommunens storlek. Malung-Sälens kommun har ett avtal med Migrationsverket om 40 platser för ensamkommande flyktingbarn i år.

Vägen vidare

I anslutning till boendet finns utslussnings- och träningslägenheter. När ungdomarna har mognad och ålder inne (18 år) har de möjlighet att flytta till en utslussningslägenhet. Ungdomarna får fortsatt stöd och hjäl av boendepersonalen med myndighetskontakter, skolfrågor, konsumentärenden med mera.

Sidan uppdaterad 2016-12-05 av