Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Utbildning

Inom Malung-Sälens räddningstjänst har vi ett urval av olika utbildningar.

Heta arbeten

För att minska brandskadorna vid arbeten med vertyg som ger upphov till het yta eller gnistbildning, har försäkringsbolagen ställt krav på den som ska utföra jobbet.
Kursen riktar sig till den som är tillståndssansvarig, den som ska utföra arbetet och den som ska arbeta med brandvakt. I sitt systematiska brandskyddsarbete ska man redovisa hur man hanterar brandfarliga heta arbeten.

Kurs anordnas efter intresseanmälningar. Kontakta Mats Andersson, telefon: 0280-182 62 eller via e-post: mats.andersson@malung-salen.se

Brandskyddsutbildning till företagets anställda

"Brandkunskap för alla"

Det finns ett krav, dels genom Arbetsmiljöverket, men även genom lagen om skydd mot olyckor, att varje personal (även tjänstemän och chefer) på en arbetsplats ska ha någon typ av brandskyddsutbildning. Vi kan erbjuda olika typer av utbildning beroende på arbetsplats.

Hör av er till utbildare Mats Andersson och prata om denna utbildning. Ni kan nå honom på telefon:0280-182 62 eller per e-post: mats.andersson@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2014-10-29 av