Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Scandinavian Mountains Airport

För att möta det ökade behovet av transporter till turistanläggningarna i Sälenfjällsområdet, men även till Trysilområdet, finns en önskan att utveckla den befintliga flygplatsen på Mobergskölen. Inför en sådan utveckling tas en fördjupad översiktsplan (FÖP) fram för att kunna göra en avvägning mellan olika allmänna intressen - läs mer här.

Statligt investeringsstöd

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil, som planeras i närheten av Rörbäcksnäs. Regeringen vill ju utveckla friluftsområden för att skapa jobb, sa näringsminister Annie Lööf (C) i en radiointervju.

– Sälen, Trysil och Idre är ju norra Europas största friluftsområde, och regeringen vill ju utveckla det för att kunna skapa jobb i en region som kan utvecklas genom besöksnäringen, sa Annie Lööf, och fortsatte:

– Vi ser ju att kommunikationerna är bristfällliga, och för att kunna attrahera europeiska besökare till området så är flyget nödvändigt.

– Beskedet från regeringen är mycket glädjande. Argumenten om möjlig gränsregional utveckling i destinationerna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal har bedömts som så starka att vi nu får en ordentlig satsning från den nationella nivån, sa Kurt Podgorski, kommunalråd i Malung-Sälens kommun, i en kommentar till det positiva beskedet från regeringen.

Kurt Podgorski berättade att beskedet får stor betydelse för investeringsviljan hos de privata aktörer som har visat ett starkt intresse för detta projekt. Utöver näringslivsinsatser kommer insatser även att behövas från kommunkoncernen; elförsörjning, vatten och avlopp, planläggning med mera.

– Som kommunalråd i Malung-Sälens kommun, en inlandskommun som ofta räknas som perifer, kan jag inte annat än glädjas åt beskedet. En storsatsning i Lima socken tillhör inte vardagen. Jag tycker att detta känns mycket spännande och ser med förväntan på framtiden, sa Kurt Podgorski.

Ett krav för att pengarna ska betalas ut är att regionen, näringslivet och andra intressenter bidrar med ungefär lika mycket.

Frågan om att bygga en charterflygplats i Sälen har utretts i många år. Mark och miljödomstolen har gett sitt godkännande till att bygga och bedriva flygtrafik på en 2 500 meter lång start- och landningsbana.

Flygplatsen är främst tänkt att frakta skidturister till fjälldestinationerna i Sälen och i norska Trysil. Den nya flygplatsen ska byggas i västra delen av Sälenfjällen intill byn Rörbäcksnäs där det redan finns en mindre flygplats.

Nybygget är också tänkt att bli ett större köpcentrum med uppemot 500 nya jobb. Den norska kommunikationsministern Ketil Solvik-Olsen har välsignade projektet. Region Dalarna har lovat att stå för kostnaderna för att flytta och anlägga ny väg fram till flygplatsen.

Sidan uppdaterad 2015-11-24 av